TEKNISKA BESIKTNINGAR


Vid utförande av tekniska besiktningar kan olika instrument användas.
Den ena är tomografen och den andra är resistografen.


Undersökningar med tomografutrustning

Instrumentet Rinntech Arbotom Tomograf är ett hjälpmedel för att kunna få fram information om ett träds interna
struktur och eventuella interna skador. Tolkningen av bilden som skapas sker i samband med övrig känd information.


Rotkartering med tomograf


Arboradix är ett tilläggsprogram till tomografutrustning som användas för att rotkartera. Rotkartering är ett sätt att inventera rötternas utbredning. Metoden utförs exemplevis i samband med ändringar i detaljplaner, inför planerade schakt och grävarbetet.

Resistografen

Resistograph® är ett instrument som används för att undersöka densiteten av ved i träd.
Resistografen är en sofistikerad elektronisk borrmaskin som med extrem noggrannhet upptäcker förändringar i trädens vedstruktur. Instrumenten används för att undersöka specifika områden i stam, rötter och i grenar där man misstänker röta eller sprickor.
Mätningar från en resistorgrafundersökning synliggörs i en mjukvara program.
Bilderna från mätningar används för att kunna komma fram till en slutsats beträffande trädets hälsotillstånd.

Resistografen är ett hjälpmedel för att kunna få fram information om ett träds interna struktur och eventuella interna skador.