TRÄDVÅRDSPLAN

Beställ en trädvårdsplan 

När man förvaltar ett trädbestånd är det bra att investera i en trädvårdsplan som ger struktur och rutiner för hur man ska förvalta träden på sikt. Här skapas riktlinjer för hur trädbeståndet ska vårdas och förbättras. En trädvårdsplan fungerar även som underlag för den ekonomiska planeringen.
En trädvårdsplan tar hänsyn till resultaten från trädinventeringsarbetet. Resultaten presenteras i en åtgärdsplanen. En trädvårdsplan är dels en sammanställning av inventeringsmaterialet, dels en vägledning till hur man förvaltar träden i området och dels förslag till framtida skötselbehov för området.