Hem

NärNaturen erbjuder arboristrelaterade konsulttjänster


Som konsulterande arborist arbetar jag med träd i urbana miljöer, från enskilda träd till större trädbestånd. 
Mitt arbetsområden är huvudsakligen Västra Götaland och Hallands län.

När jag arbetar med träd tar jag hänsyn till de ekologiska, ekonomiska, tekniska och estetiska aspekterna.


Jag är certificerad veteranträdspecialist VETCert. Certifiering innebär att jag har visat färdigheter och mycket stor kunskap kring skötsel av gamla och skyddsvärda träd.

Företaget, med ca 15 års erfarenhet, erbjuder bland annat inventering, besiktning,
riskbedömning, trädvårdsplan och värdering
samt
rotkartering och undersökningar av träd med Rinntech ARBOTOM tomografutrustning.

Rådgivning

Behöver du hjälp med dina träd?


Trädinventering

Hur många träd finns det och vilka arter finns i beståndet?


Trädbesiktning

Hur mår dina träd?

Riskbedömning

Finns det risk för att trädet plötsligt kan falla?

Trädvårdsplan 

Skapa en plan för hur träden ska skötas

Trädskyddsplan

Behöver du skydda trädens rötter vid ex. konstruktionsarbete?

Tomografundersökning

Skulle du vilja veta hur ditt träd mår inuti?


Trädvärdering 

Vad kostar det att ersätta ett träd?