Välkommen till NärNaturen!


Som trädexpert, certificerad veteranträdspecialist och konsulterande arborist arbetar jag med allt från enskilda träd till större trädbestånd i urbana miljöer.  

Det är alltid bäst att få rådgivning från en expert

Föreläsningar och workshops


Jag delar med mig av mina erfarenheter och sprider kunskap om trädvård.
Att öka kompetensen om träd hjälper mig att hjälpa träd.

Trädvårdsplan


En trädvårdsplan ger struktur och rutiner för hur man ska förvalta träd på sikt. Här ges riktlinjer för hur trädbeståndet ska vårdas och förbättras. En trädvårdsplan fungerar även som underlag för den ekonomiska planeringen.


Trädskyddsplan


Vid konstruktions- eller byggarbete är det viktigt att skydda de träd som finns inom arbetsområdet. Med hjälp av en inmätning och planering kan man undvika att träden blir skadade. 

Tekniska besiktningar

Rinntech Arbotom tomograf och resistograf är båda hjälpmedel för att få fram information om trädens interna struktur och eventuella interna skador.

Trädvärdering


Alnarpsmodellen ’Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd
är ett verktyg som används vid skadeståndsärende och beräkning av vitesbelopp.


Allt samarbete börjar med ett samtal

Vad har ditt företag/organisation för behov?

Det kan vara fråga om att skapa vägledande dokument eller underlag för budgetering.
Behov av teknisk besiktning med tomograf eller resistograf.

Mina uppdragsgivare


Jag har utfört uppdrag för ett flertal kommuner och företag, främst i Väst Sverige, och är anlitad som underleverantör och konsult för ett antal arborist- och trädgårdsskötselföretag i regionen.

Kommuner: 
Göteborg, Halmstad, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Norrköping, med flera. 

Företag
Jacobi sustainability, Länsstyrelsen, NCC,
Norconsult,  PEAB, ProNatura, Skandia Fastigheter, Svenska Kyrkan, Trafikverket, VEAB, WSP management, med flera. 

Jag är certificerad veteranträdspecialist

Certifieringen innebär att jag har visat färdigheter och kunskap kring skötsel av gamla och skyddsvärda träd.