TRÄDVÄRDERING

Hur mycket är ett träd värt?

När träd utsätts för skador eller olovlig fällning finns det möjlighet att begära ekonomisk ersättning för förlusten. Alnarpsmodellen ’Ekonomisk värdering av återanskaffningskostnaden för träd' är ett verktyg för att få fram ett värde som används vid skadeståndsärenden och beräkning av vitesbelopp.