FÖRELÄSNINGAR OCH WORKSHOPS

Som konsult med 20 år praktisk och teoretisk erfarenhet har jag lärt mig mycket om träd. Kunskaper som jag gärna delar med mig. Mitt mål med de föreläsningar och workshops jag håller är att hjälpa andra att ta hand om träd. Att öka andra kompetens hjälper mig att hjälper träd. Jag delar med mig mina kunskaper i ett flertal ämne, se exempel:


Särskilt skyddsvärda träd
Riskbedömning

Inventering och besiktning
Skapande av styrdokument, som exempel trädvårdsplan
Trädvärdering
Skydd av träd vid byggnation