TRÄDSKYDDSPLAN

Skydda trädens rötter vid konstruktionsarbete

Det är väldigt lätt att skada trädstam och trädrötter. När konstruktions- eller byggarbete utföras är det viktigt att skydda träd som finns inom arbetsområdet. Med hjälp av inmätning och planering kan man undvika att träden blir skadade.