Trädvärdering

NärNaturen - VästSverige AB

Fiona Campbell FdSc (Arbor)

Konsulterande Arborist
Veteranträdspecialist (VETcert)


0707 315 466 (+46)

0300 61079 (+46)

Info@narnaturen.se

Trädvärdering

Hur mycket är dina träd värda?

Om ett träd utsätts för skador eller olovlig fällning finns det
möjlighet att begära ekonomisk ersättning för förlusten.


Alnarpsmodellen ’Ekonomisk värdering av
återanskaffningskostnaden för träd’ 'är ett verktyg för att få fram ett värde som kan användas vid skadeståndsärende och beräkning av vitesbelopp.


NärNaturen-VästSverige AB
Fiona Campbell FdSc (Arbor) Konsulterande Arborist

0707 315 466 (+46)
0300 61 079 (+46)

Bueråsvägen 69
439 91  ONSALA, SWEDEN

Copyright © All Rights Reserved