Trädinventering

NärNaturen - VästSverige AB

Fiona Campbell FdSc (Arbor)

Konsulterande Arborist
Veteranträdspecialist (VETcert)


0707 315 466 (+46)

0300 61079 (+46)

Info@narnaturen.se

Trädinventering

Hur många träd finns det och vilka arter finns det i beståndet?

Som förvaltare av ett större trädbestånd är det viktigt att man vet vad man har. Hur annars kan man planera?

När man har genomfört
en trädinventering får man en översikt av det man förvaltar, vilket underlättar vid planering och investering i framtiden.

NarNaturen använder inventeringsprogrammet Treemapp.
NärNaturen-VästSverige AB
Fiona Campbell FdSc (Arbor) Konsulterande Arborist

0707 315 466 (+46)
0300 61 079 (+46)

Bueråsvägen 69
439 91  ONSALA, SWEDEN

Copyright © All Rights Reserved