Trädskyddsplan

NärNaturen - VästSverige AB

Fiona Campbell FdSc (Arbor)

Konsulterande Arborist
Veteranträdspecialist (VETcert)


0707 315 466 (+46)

0300 61079 (+46)

Info@narnaturen.se

Trädskyddsplan


Behöver ni skydda trädens rötter vid exempelvis konstruktionsarbete?

Det är väldigt lätt att skada trädstam och trädrötter.
Om ditt företag utför konstruktions- eller byggarbete är det viktigt att skydda de träd som finns inom arbetsområdet.


Med hjälp av en inmätning och planering kan man undvika att träden blir skadade. När det gäller många träd kan man börja med att skapa en trädskyddsplan. 

Visa dina kunder att ditt företag tar sitt ansvar.


NärNaturen-VästSverige AB
Fiona Campbell FdSc (Arbor) Konsulterande Arborist

0707 315 466 (+46)
0300 61 079 (+46)

Bueråsvägen 69
439 91  ONSALA, SWEDEN

Copyright © All Rights Reserved