Tjänster

NärNaturen - VästSverige AB

Fiona Campbell FdSc (Arbor)

Konsulterande Arborist
Veteranträdspecialist (VETcert)


0707 315 466 (+46)

0300 61079 (+46)

Info@narnaturen.se

Rådgivning

Behöver du hjälp med dina träd?


Trädinventering

Hur många träd finns det och vilka arter finns i beståndet?


Trädbesiktning

Hur mår dina träd?

Riskbedömning

Finns det risk för att trädet plötsligt kan falla?

Trädvårdsplan 

Skapa en plan för hur träden ska skötas

Skydd av rotzon

Behöver du skydda trädens rötter vid ex. konstruktionsarbete?

Tomografundersökning

Skulle du vilja veta hur ditt träd mår inuti?


Trädvärdering 

Vad kostar det att ersätta ett träd?


NärNaturen-VästSverige AB
Fiona Campbell FdSc (Arbor) Konsulterande Arborist

0707 315 466 (+46)
0300 61 079 (+46)

Bueråsvägen 69
439 91  ONSALA, SWEDEN

Copyright © All Rights Reserved